BLOGGER TEMPLATES Memes

Isnin, 24 September 2012

KATA NAMA

PENGGOLONGAN KATA:

  • Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk
         dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama.
  • Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata iaitu:
             a)  Kata Nama
             b)  Kata Kerja
             c)  Kata Adjektif
             d) Kata Tugas